Verden trenger mer vrede – av det gode og livgivende slaget.

Strek, no. 3, 2016

Hent artikel i PDF-format