Ledelsesrådgivning

Det er i treklangen mellem dit/jeres anliggende, filosofisk viden og min erfaring, at den forløsende samtale fødes, der afdækker mulighederne for forandringer, og hvordan de omsættes til virkelighed.

Ledelsesrejse med Dante

KURSUS

Dantes Guddommelige Komedie (1306-1321) er verdens mest kommenterede litterære værk. End ikke Shakespeares samlede værker har udløst mere blæk på papirernes sider. Den Guddommelige Komedie er et oplagt ledelsesspejl for den nutidige leder, der ønsker at tage højde for ledelsens eksistentielle dimensioner i sin egen ledelsespraksis.

LÆS MERE OM KURSET

Ledelsens syv pejlemærker

KURSUS

Gennem historien har de såkaldte syv dyder; mådehold, mod, retfærdighed, klogskab, tro, håb og kærlighed fungeret som inspirationskilde, visdomsreservoir og pejlemærker for god, bæredygtig ledelse. Kom med på en rejse fra det antikke Grækenland til vor egen tid, hvor du kommer i selskab med historiens største tænkere og kan høste frugterne af deres indsigter i din egen ledelsespraksis.

LÆS MERE OM KURSET

Eksistens og Ledelse

KURSUS

Ledelse har i de senere år fokuseret på optimering, kompetence og adfærd, hvorfor effektivisering, lederuddannelse og diverse kodeks for god ledelse, har præget denne udvikling.

LÆS MERE OM KURSET

“Den vestlige civilisation blev født, fordi nogle syntes, at livet var så interessant, at de begyndte at undre sig.”

Martin Herbst

“Livet er ikke et projekt, der skal lykkes. Det er en gåde, man skal lære at leve med.”

Martin Herbst
BOOK FOREDRAG