MARTINS HØJSKOLER

Martins Højskoler er for dig, der vil lære så længe, du lever. På højskolerne går vi frem ved at gå tilbage. På vores rejse kommer vi i selskab med historiens største tænkere og ånder, og vi lader vore egne tanker og røster blive en del af den store konversation, der har født vestlig kultur. Vi viger vi ikke uden om de store spørgsmål om godt og ondt, liv og død, mening og håbløshed, Gud og nihilisme.

TIRSDAGSHØJSKOLEN
FORÅR 2023

FILOSOFIENS
STORE
IDEER

Tag med på en rejse fra det antikke Grækenland til i dag. Kom i selskab med historiens største ånder. Lad dig berige af erfaringsbårne indsigter, der er højaktuelle, ikke mindst fordi vi lever i en tid, hvor vi har glemt tilværelsens vertikale og historiske dimension og derfor oversvømmes og ruskes rundt af alskens døgnflueagtige løsningsmodeller. Lad os gøre som Rafael og alle de øvrige medlemmer af de store ånders klub. Lad os gå tilbage for at gå frem! Jeg glæder mig til at se dig.

LÆS MERE OM TIRSDAGSHØJSKOLEN

LØRDAGSHØJSKOLEN
FORÅR 2023

BIBELEN, VERDENS
MEST BETYDNINGS-
FULDE BOG

Historisk set er Bibelen verdens vigtigste bog. Den kendsgerning afspejles i kunst, litteratur, arkitektur, film, teater og i de talrige jødiske og kristne trossamfund, der har præget og til stadighed præger vores historie. Det afgørende spørgsmål, der er relevant for troende såvel som for ikke-troende, er: Hvordan kan det være, at jødernes hellige skrift – det såkaldte Gamle Testamente – der indledningsvis var forbeholdt en lille, marginaliseret social gruppe, blev formativt for vestlig kultur, dannelse og selvforståelse? På denne lørdagshøjskole får du svar på det spørgsmål.

LÆS MERE OM LØRDAGSHØJSKOLEN

“Den vestlige civilisation blev født, fordi nogle syntes, at livet var så interessant, at de begyndte at undre sig.”

Martin Herbst

“Livet er ikke et projekt, der skal lykkes. Det er en gåde, man skal lære at leve med.”

Martin Herbst
BOOK FOREDRAG