Eksistens og Ledelse

Ledelse har i de senere år fokuseret på optimering, kompetence og adfærd, hvorfor effektivisering, lederuddannelse og diverse kodeks for god ledelse, har præget denne udvikling.

Med Eksistens og Ledelse retter vi blikket mod identitet, erkendelse og dannelse. Det skyldes, at en leder først og fremmest er et menneske, der arbejder med mennesker. Ved at fokusere på eksistentielle temaer, refleksioner og spørgsmål, arbejder vi med de bærende forudsætninger for god ledelse.

Der er brug for en tænksomhed, som favner tidens komplekse spørgsmål og problematikker, og som ikke kun definerer succesfuld ledelse som opnåelse eller bibeholdelse af magt, position og økonomisk vækst. Vi har glemt, hvad historiens største tænkere har haft af indsigter om menneskers væsen, potentialer og udfordring, og vi har forsømt at sætte dem ind i en nutidig kontekst.

Lad os sammen skabe rammerne for frugtbare erkendelser, hvor indsigt, går forud for dannelse, og hvor dannelse går forud for uddannelse.

Kontakt Martin Herbst og hør mere