Fortidens Visdom
– Nutidens Arbejdsglæde

Bliv en bedre leder ved at komme i selskab med historiens største tænkere

Når det gælder teknologisk viden, har vi aldrig været på et højere niveau end i dag. Men når anliggendet er indsigt om livet og dets grundudfordringer, har så godt som alle kloge tanker været tænkt før, og det endda dybere, klarere og bedre, end vi ser det i nutidige ledelsesmodeller.

Jeg mener, at historiens erfaringsbårne indsigter bør være tilgængelige for den moderne leder, fordi de kan forløse realisme, kreativitet, motivation og arbejdsglæde. Når man har været i selskab med historiens store ånder, er man bedre rustet til at forholde sig til den frygt, usikkerhed og lidelse, der er uløseligt forbundet til god ledelse. Samtidig vil man hente indsigt og inspiration, der er befordrende for egen og andres arbejdsglæde.

Grunden til ovenstående er enkel. Historiens største tænkere var ikke blot religiøse eller filosofiske genier. De var først og fremmest mennesker som dig og mig, der forstod den kunst at lede sig selv og lede andre, samtidig med at de var ledt af noget, der var større end dem.

Forslag til oplæg eller kursusforløb

De fire kardinaldyder og moderne ledelse
Hvad skal være grundlaget for et godt liv og et godt samfund? På det spørgsmål har det antikke Grækenland et klart svar. Grundlaget for det gode liv og samfund er de fire såkaldte kardinaldyder; mådehold, mod, retfærdighed og klogskab. Her har vi de fire dyder, som alle mennesker, uanset race, religion og kultur kan være enige om bør være bærende for det gode liv og fællesskab.

De syv dyder og moderne ledelse
Gennem historien har de såkaldte syv dyder; mådehold, mod, retfærdighed, klogskab, tro, håb og kærlighed fungeret som pejlemærker for god, bæredygtig ledelse. Det er ingen overdrivelse at sige, at de syv dyder har været historiens mest slidstærke ledelsesparadigme. Kom med på en rejse fra det antikke Grækenland til vor egen tid, hvor du kommer i selskab med historiens største tænkere og kan høste frugterne af deres indsigter i din egen ledelsespraksis.

Ledelsesrejse med Dante
Dantes Guddommelige Komedie, der handler om hovedpersonens rejse gennem helvedet, purgatoriet og paradiset, er verdens mest kommenterede litterære værk. Det skyldes, at Komedien er en fantastisk skildring af livet i al dets gru, potentiale og skønhed. Den Guddommelige Komedie er et oplagt ledelsesspejl for den nutidige leder, der ønsker at tage højde for ledelsens eksistentielle dimensioner i sin egen ledelsespraksis.

Lad os sammen skabe rammerne for frugtbare erkendelser, hvor indsigt, går forud for dannelse, og hvor dannelse går forud for uddannelse.

Kontakt Martin Herbst og hør mere