«Lukas har altså ikke sittet med et skjema over dødssyndene og brukt det som underlag for sin fortelling. Likevel er de alle til stede, alle syv, og det svært tydelig.»

Strek, no. 2, 2017

Hent artikel i PDF-format