Fem råd: Sådan bryder du med en sekt?

Af Martin Herbst religion.dk 24.1.19

Tiden efter et brud med en sekt kan være forfærdelig hård og ensom. Martin Herbst, præst og tidligere medlem af Moon-bevægelsen, giver her fem gode råd til at bryde med en sekt.

Når man bryder med en sekt, er man uendelig ensom. Af sekten anklages man for at være frafalden forræder. Af samfundet betragtes man ofte som et stakkels offer. Begge dele er fejlagtigt og uværdigt. Her er fem råd til dig, der ønsker at finde fodfæste efter bruddet med sekten og den verden, du var en del af.

1) Sektens kendetegn
En sekt har tre kendetegn. 1) Al autoritet samles i lederen. 2) Man har skudsikre forklaringer på alt. 3) Det er et fællesskab uden selvkritik. Disse kendetegn skaber en treklang, der er dræbende for åndsfrihed og et sundt fællesskab. Kendetegnene kan optræde i mange sammenhænge, men særligt i religiøse bevægelser, når lederen, læren og fællesskabet påberåber sig Guds blåstempling.

2) Det onde er et misbrug af noget godt
I en sekt dæmoniserer man verden uden for. I samfundet har man en tendens til at dæmonisere verden i sekten! Begge dele er forkert. Intet er 100% ondt og dæmonisk. Det var din tillid, dine drømme og din længsel, der blev misbrugt. Tillid, drømme og længsel er ikke dårlige, bare fordi de bliver misbrugt. Bevar dem, men lad dem ikke føre dig på afveje. Du har også haft mange gode stunder i sekten og erfaret genuin kærlighed blandt medlemmerne. Husk disse stunder, læg dem i dit hjerte. Din opgave består i at sondre mellem det gode du oplevede i sekten og det dårlige. Skriv det eventuelt ned for at få klarhed over dine følelser og tanker. Benyt blot sektens tre kendetegn som pejlemærker.

3) Der er forskel på at være et offer og at gøre sig selv til et offer
Du har været et offer for manipulation og forførelse. Måske har du ofret mange år og penge for at udbrede bevægelsens lære og skaffe nye medlemmer. Hvor kunne du have brugt de år og penge anderledes! Der er ingen tvivl om, at du har været et offer. Men derfor skal du ikke gøre dig selv et offer. For når du identificerer dig selv med offerrollen, sker det på bekostning af din selvstændighed, samvittighed og værdighed. Du er langt mere end et stakkels offer, der resten af dine dage skal gå tiggergang for at få omverdens medlidende blikke. Du var et offer, men det er du ikke længere. Du er fri.

4) Det modsatte af syg religiøsitet er ikke ingen religiøsitet
Når man har været med i en sekt, får man brændt fingrene så meget, at man ønsker at løbe langt væk fra al organiseret religion. Men det modsatte af syg religion er ikke ingen religion, men sund religion. Den sunde religion er kendetegnet ved, at det ikke er lederen, der er den højeste autoritet, men Gud, eller en sandhed, der ikke kan genstandsliggøres. Man har ikke færdige forklaringer på alt mellem himmel og jord, men har lært at leve med tvivlens nådegave. Og man har overskud til at se det sunde i andre fællesskaber end ens eget.
5) En sekt er et kollektivt bedrag
En sekt er aldrig et enmandsforetagende. I en sekt er der lederen og medlemmerne. Hvad ville lederen være uden medlemmernes hengivenhed og opbakning? Sekter er et kollektivt bedrag. Du har ikke
ansvaret for lederens liv, men for dit eget. Fokuser på det. Hvorfor lod du dig bedrage? Hvori bestod forførelsen? Indse det, og du er fri. Så har du genvundet din værdighed. Så kan du gå ud i livet, ikke fattigere på grund af din erfaring, men rigere og klogere. Og du kan se tilbage på dit liv i sekten med taknemmelighed, fordi din vej endte med at være en berigelse for dig og de medmennesker, du nu deler livet med.