De syv dødssynder – Fra dødssynd til livsglæde

De syv dødssynder: frådseri, liderlighed, grådighed, vrede, dovenskab, misundelse og hovmod er ikke levn fra en mørk, katolsk fortid, men grundlæggende menneskelige udfordringer, vi alle må forholde os til, og som derfor optræder i enhver kultur.

 Oprindeligt opfattede man ikke dødssynderne som en særlig handling eller adfærd, men som tanke- og følelsesmønstre, der bevirker, at man ikke lever helhjertet og er til stede i nuet.

Selvom dødssynderne er personlige – enhver har sin egen favoritsynd – afspejler de sig på det globale plan. Frådseri bliver til forurening, ukontrolleret liderlighed bliver til sexslaveri, grådighed bliver til økonomisk kriminalitet, vrede bliver til krig og terrorisme, dovenskab bliver til depression og livslede, misundelse bliver til jalousidrab, og hovmod bliver til undertrykkelse og forfølgelse. Ved at forholde os til dødssynderne på en konstruktiv og indsigtsfuld måde kan vi hver især bidrage til at gøre verden til et bedre sted for os selv og vore efterkommere.

Udtrykket ’dødssynd’ har en negativ klang, men rummer et positivt potentiale. For grundlæggende er en dødssynd misbrug af noget godt, nemlig menneskets iboende behov, evner og ønsker. Misbrug er som bekendt en forvanskning eller pervertering af noget sundt, og dermed bør vi mod hidtidig forståelse se de syv dødssynders udspring som noget godt og genuint.

Denne erkendelse er tankevækkende, når den bliver ført til sin konklusion. For hvis dødssyndernes udspring er misbrug, kan deres modsætninger ikke bestå af behovsfornægtelse eller selvudslettelse, som man fejlagtigt har antaget i den katolske og protestantiske tradition. Modsætningerne må nødvendigvis være alt det, der repræsenterer den helhjertede livsudfoldelse.

Den egentlige modsætning til frådseri er derfor ikke askese, men et godt, livsbekræftende frådseri. Det modsatte af liderlighed er derfor ikke cølibat, men god sex. Det modsatte af grådighed er derfor ikke fattigdom, men konstruktiv grådighed. Det modsatte af vrede er derfor ikke mildhed, men legitim vrede. Det modsatte af dovenskab er derfor ikke flid, men dyb, eksistentiel hvile. Det modsatte af misundelse er derfor ikke ligegyldighed eller overbærenhed, men god misundelse og jalousi, der er befordrende for kærlighedsforholdet. Og det modsatte af hovmod er naturligvis ikke ydmyghed, men sund stolthed.

Hvor indlysende denne konklusion end er, har den enten været glemt, overset eller underbelyst gennem historien. Formålet med mine publikationer, foredragsvirksomhed og denne hjemmeside er at rette op på denne misforståelse. Jeg ønsker og bidrage til en positiv, livsbekræftende og tidssvarende forståelse af de syv dødssynder og deres modsætninger.

Vejen til det gode liv, går ikke uden om de syv dødssynder, men gennem dem. Det liv og den glæde, der kan rumme det negative og sørgmodige, er større end det liv og den glæde, der kun har plads til smil og sjov. Velkommen til De syv dødssynder! Jeg håber, det bliver et berigende bekendtskab.