Gode ledere accepterer og finder fred med kaos

De tre gennemgående temaer i moderne ledelsesteori, selvudvikling, værdier og dialog, forsimpler virkeligheden, mener sognepræst Martin Herbst. »Så slap dog af« er overskriften på to timers foredrag, som sognepræst Martin Herbst fra Vestjylland onsdag holder på Hotel Svendborg målrettet såvel private som offentlige ledere og andre med interesse for ledelse.

Hjemme i præsteboligen i Ådum ved Tarm fortæller Martin Herbst beredvilligt om, hvad der gemmer sig bag det umiddelbart sympatiske budskab. – Det handler om, at der i den kristne jødiske tradition ligger mange gode anvisninger til en sund ledelse med et overskud, som kan komme den moderne leder til gavn, siger Martin Herbst og uddyber: – Intellektuelle forklaringsmodeller svarer ikke til virkeligheden. Den er meget mere uforudsigelig og enestående end de forenklede termer modellerne opererer med. Han minder om, at Guds ånd svæver over kaos, og at Jesus havde mod til at opsøge det. Han er overbevist om, at ledere, der er ærlige og oprigtige også kan forholde sig til kaos, og samtidig opleve fred, når de agerer i virkelighedens kaos og turbulens.

 

Der findes ingen færdige forklaringer

De herskende ledelses- og organisationsteorier er yderst mangelfulde og manipulerende i et forsøg på at skabe orden i kaos, mener Martin Herbst. – Yin og Yang er et smukt symbol, og runde og glatte modeller uden sprækker er tillokkende, med de afspejler ikke en virkelighed med brudte eksistenser, og hvor ingen er fuldkomne. Kristendommen rummer overskud, men ingen færdige forklaringer, pointerer han. Martin Herbst ønsker ikke at gøre op med de tre gennemgående temaer, selvrealisering, værdier og dialog, som de sidste 50 år har været herskende indenfor organisations- og ledelsesteori, men han advarer mod, at de bliver formidlet som endegyldige svar på god virksomhedsledelse. – Man behøver ikke at have styr på alting, det ved den gode leder, fastslår han. – Mange har gennem år og dag været på kurser for at finde sig selv og for en tid glemt, at mennesket er en del af et større fællesskab. En leder må selvfølgelig have et realistisk billede af sine stærke og svage sider, ellers kan han ikke lede. Men aldrig har så mange dyrket deres selv, som i dag. Vi er gået fra selverkendelse til selvskabelse, og det er forrykt, for så gør man sig selv til en gud. Det er en moderne form afgudsdyrkelse.Kristendommen siger, at du skal lære at modtage dig selv, som du er, som en gave fra Gud.

 

Værdibaseret ledelse forvrænger virkeligheden

Mennesker er grundlæggende religiøse mener Martin Herbst, og idéen eller opfattelsen af, at vi lever i et sekulariseret samfund, hvor samfundslivet er frigjort fra kirkelig indflydelse eller religiøs tro, skyder han øjeblikkelig i sænk. – Alene den debat, der opstod omkring fænomenet Muhammedtegningerne er jo ladet med religiøsitet. Og Irakkrigen. Har den ikke noget med religion at gøre? Hvis man fornægter det, lyver man. Anders Fogh Rasmussen mener, at religion fylder for meget i det offentlige rum. Men uden Gud bliver politiske ledere gud ligesom ledere i religiøse sekter. Værdibaseret ledelse forvrænger virkeligheden – Ingen er fuldkommen, og jeg mener, at den kristne syndsbekendelse faktisk er befriende og ikke et åg, som vi skal slå os selv i hovedet med. At virksomheder i dag fastsætter værdigrundlag, er efter Martin Herbst mening blevet et mantra, der slet ikke tager højde for de sprækker i muren, som altid vil være der, eller som opstår undervejs i en sammensat, turbulent og kaotisk virkelighed. – Der er ikke noget i vejen med værdier i sig selv, men hvis der findes universelle værdier, hvorfor så ikke bare følge dem. På kurser tvinges ledere og medarbejdere til at vedtage og fortolke alt ud fra nogle fastsatte værdier. Jeg mener, at der er fare for, at man med den slags ledelsesredskaber giver folk et fortegnet billede af virkeligheden.

 

Plads til diskussion og uenighed

Fastlagte værdier, principper, karakterer og diverse kanoniseringer giver ingen færdige svar, og styrer vi blot efter dem, bliver det da et frygteligt sterilt samfund at leve i. Kærlighed derimod skaber en værdi, der ikke var der før – eksempelvis til vores børn. Det samme gør respekt og tolerance. Det er virkeligt! Plads til diskussion og uenighed Det tredje tema i den moderne ledelsesteori er dialog, og det er uomtvisteligt vigtigt at kunne forstå både hinanden og virksomhedens budskaber mv., men Martin Herbst vender sig kraftigt imod, når modellerne opererer med dialog, som et redskab for at opnå enighed. Hvis der i virksomheden ikke gives mulighed for diskussion og uenighed, så mistes respekten for hinandens forskellighed. Martin Herbst mener, at det positivt ladede ord og begreb, dialog, kan være farligt manipulerende og tyrannisk, hvis den fordrer enighed. – Der findes nogle modeller, ja, men der er noget større. Den der har ører skal høre. Hvad man hører afhænger af den enkelte, siger Martin Herbst, som gerne bruger fortællinger og tekster fra såvel det gamle som det nye testamente, fordi han mener, de også kan være berigende for nutidens ledere.