«Dovenskap er menneskets nei til Guds ja i hjertet»

Strek, no. 4, 2016

Hent artikel i PDF-format