Dante holder Komedien i sin venstre hånd, og med sin højre peger han på vejen gennem Helvedet, Purgatoriet og Paradiset. Kunstner: Domenico di Michelino, Komedien oplyser Firenze, 1465, Santa Maria del Fiore, Firenze.

Lørdagshøjskole – Forår 2022

Den Guddommelige Komedie

9 lørdage kl. 10.00-12.00. 5. februar – 23. april – kr. 1150

Den Guddommelige Komedie er verdens mest kommenterede litterære værk. Rækken af forfattere, malere, billedhuggere, kunstnere, musikere, filosoffer og filmskabere, der har benyttet Komedien som inspirationskilde er endeløs; Boccaccio, Chaucer, Botticelli, Michelangelo, Hegel, Pushkin, Verdi, Doré, Rodin, Puccini, James Joyce, Ezra Pound, Tolkien, C.S. Lewis, Dali og Fellini for blot at nævne et repræsentativt udvalg fra den international scene. Dertil kan man tilføje vore hjemlige Thorvaldsen, H.C. Andersen, Blixen og von Trier, der befrugtede deres værker med temaer eller skikkelser fra Komedien. Spørgsmålet er ikke, hvem af historiens betydningsfulde skikkelser, der har ladet sig inspirere af Dante, men hvem der ikke har. Dertil kommer millioner af læsere, der er blevet beriget af Komedien i årenes løb.

Komediens fascinationskraft skyldes, at Dantes rejse gennem de tre dødsriger; Helvedet, Purgatoriet og Paradiset er et enestående spejl på livet i al dets gru, kompleksitet, potentiale og skønhed. Komedien er tillige et leksikon af indsigt og viden, der har været formativ for vestlig kultur og stadig er højaktuel. Endelig opfordrer Komedien til en poetisk tolkning af tilværelsen, hvor mytologi, historie, psykologi, filosofi, teologi og naturvidenskab ikke er fjender, men udgør en symfoni.

Som helhed er Komedien (’Komedie’ betyder, at det begynder dårligt, men ender godt, modsat en tragedie, der begynder godt men ender dårligt) verdens største dannelsesrejse. Ligesom Dante finder vej ved at tage den klassiske tradition (Vergil) i sin venstre hånd og den kristne tradition (Beatrice) i sin højre, har man brug for vejledning for at orientere sig i Komedien. Men er man først kommet i gang, er værket en uforglemmelig rejse og vidunderlig kilde til livsmod.

Deltagere kan med fordel anskaffe sig Dantes Guddommelige Komedie. På danske vers af Ole Meyer, 5. udgave, 4. rettede oplag, 2018.

Forløbet for Lørdagshøjskole – Den Guddommelige Komedie

  • 5. februar: Fra Helvedet til Paradiset – Hele rejsen
  • 12. februar: Dantes liv, tid, dannelse og karriere
  • 19. februar: Komediens betydning, struktur og fortolkning
  • 26. februar: Rejsen i Helvedet
  • 12. marts: Centrale temaer i Helvedet
  • 19. marts: Rejsen i Purgatoriet
  • 2. april: Centrale temaer i Purgatoriet
  • 23. april: Rejsen i Paradiset
  • 9. april: Centrale temaer i Paradiset.

Tilmelding, tid og sted

Lørdagshøjskolen finder sted på lørdage kl. 10.00-12.00.
Mødested for Lørdagshøjskolen er Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100, København Ø. Østerbrohuset: https://kulturoesterbro.kk.dk/indhold/oesterbrohuset.
Vi mødes i Mødelokale 2.

Hver Lørdagshøjskole består af 2 x 45 minutters foredrag med pause, spørgsmål og samvær.

Pris for 9 gange er kr. 1150.

Man tilmelder sig ved at indbetale beløbet på mobile pay: 4242 2270 eller via bank: Reg. nr.: 0400 Konto nr.: 4023149627. Der er begrænsede pladser, så tilmelding sker efter først til mølleprincippet. Angiv venligst dit navn, e-mailadresse og mobilnummer på separat mail ved indbetaling, derefter får du en bekræftelse på din tilmelding af mig. Ring eller skriv for yderligere information:

Martin Herbst: mh@martinherbst.dk / www.martinherbst.dk / 4242 2270

Om Lørdagshøjskolen

Lørdagshøjskolen er for dig, der vil lære så længe, du lever. Den er også for dig, der ved, at alt for megen læring på vore uddannelsesinstitutioner er så eksamensorienteret, brugsorienteret og fremtidsorienteret, at vi er i fare for at blive historiske og eksistentielle analfabeter. Livet er for kort til, at man skal gå glip af historiens største indsigter. Vi har ikke kun brug for det nutidige ’horisontale’ perspektiv, men måske mere end nogensinde før, har vi brug for det historiske ’vertikale’ perspektiv. I krydsningspunktet mellem det vertikale og horisontale perspektiv kan vi forstå, hvem vi er og finde en vej frem – til egen berigelse og fælles bedste.
På Lørdagshøjskolen går vi frem ved at gå tilbage. Vi kommer i selskab med historiens største tænkere og ånder, og lader vore egne røster blive en del af den store konversation. Vi viger vi ikke uden om de store spørgsmål om godt og ondt, liv og død, mening og håbløshed, Gud og nihilisme.

På rekordtid kan du tilegne dig viden og indsigt om livstemaer, filosoffer og bøger, som du ville ønske, du kendte, men som du ikke har orket at give dig i lag med på egen hånd. Her kan du indhente det forsømte på en tilgængelig, opløftende og berigende måde. Og du kan gøre det i et socialt fællesskab, hvor alle er lige velkomne uanset tro, kultur, livsanskuelse og forkundskaber.

Kontakt mig gerne og hør mere