Indlæser Begivenheder

Sognepræst Vibeke Bidstrup skriver om aftenens arrangement: I kristendommen bliver alle moselovens bud nedkogt til næstekærlighedsbuddet, der lyder: ”Du skal elske din næste, som dig selv”. Det vil altså sige, at vi i den kristne etik skal leve vores liv i kærlighed – men hvordan gør vi i praksis dét? Dette vil vi gerne problematisere og diskutere åbent i Grundtvigs Kirke. Det vil sige, at vi ønsker en konstruktiv dialog med deltagere både med og uden en kristen indgangsvinkel.

Vi vil gøre dette med udgangspunkt i de 10. Bud, der er de mest kendte etiske markører. Hver aften vil vi fortolke et bud og forsøge at forstå det i en samtidig kontekst. Samtalen vil forløbe således, at du og jeg skal have en dialog sammen, hvor vi diskuterer emmet, hvorefter de deltagende anonymt kan skrive spørgsmål i pausen, som vi efterfølgende tager op og runder af på. Hele arrangementet vil tage cirka halvanden time. Det er vores intention at skabe et trygt og hyggeligt miljø, og kirken vil derfor undervejs være stemningsfyldt belyst, mens der også vil blive spillet lidt musik i pausen, hvor der serveres Gin & Tonic.

Martin Herbst, jeg ønsker at invitere dig til at tale om det 1. Bud: ”Du må ikke have andre guder end mig”, hvor vi skal have en samtale om forskellen på tro og fanatisme. Det skal handle om, forskellen på sekterisk og religiøs religionspraksis. Jeg har før hørt foredrag med dig, hvor du fortæller om din fortid i Moon-bevægelsen, og dit nuværende liv som sognepræst. Det har vakt mange tanker og refleksioner i mig omkring forholdet mellem tro og fanatisme. Det synes jeg kunne være interessant at have en samtale med dig om.

Share This Post, Choose Your Platform!