Vestens store grundfortællinger

Når du har lyttet til mit foredrag om Iliaden, Odysséen og Aeneiden vil du forstå disse værkers særlige tematikker, og du vil forstå, at værkerne tillige optræder på et kontinuum. Og at den røde tråd i dette kontinuum er spørgsmålet om, hvilke menneskelige kvaliteter og egenskaber, der skal være afgørende for det gode liv, den gode ledelse og det gode samfund. Just heri ligger Iliaden, Odysséen og Aeneidens tidløse aktualitet.

Kontakt Martin Herbst og hør mere