Med Dante på Glyptoteket

Rundvisning ved forfatter, underviser og rejseleder Martin Herbst

Med statuen af Beatrice på Dantes Plads og skulpturen af Grubleren i haven bag Hack Kampmanns bygning er Ny Carlsberg Glyptotek indrammet af Dante. Når Glyptoteket tillige er hjemsted for en række imponerende værker, der skildrer berømte scener fra Den Guddommelige Komedie, kalder det på en rundvisning i lyset af Dante og hans mesterværk, der udkom efter hans død i 1321.

På denne rundvisning, der forløber over 2 x 45 minutter med indlagt pause på 15 minutter, stifter vi bekendtskab med værker, der både direkte og indirekte har tilknytning til Den Guddommelige Komedie. Hvad angår den indirekte tilknytning, skal vi eksempelvis forbi en buste af Vergil (70-19 f.Kr), der er Dantes rejseleder i Helvedet og Purgatoriet, ligesom vi skal beskue trinpyramiden på toppen af Hack Kampmanns bygning, der har slående strukturelle ligheder med purgatoriebjerget. Og selvfølgelig skal vi også høre om Beatrice, der føder og afslutter Dantes dannelsesrejse.

Hvad angår den direkte tilknytning til Komedien, skal vi se nærmere på de fantastiske værker af Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) og Auguste Rodin (1840-1917). Hvorfor blev disse billedhuggere, der var banebrydere for moderne skulptur, grebet af Dante? Hvordan fortolkede eller måske fejlfortolkede de Dante?
Hvordan kan eksistentielle temaer tale gennem poesi og billedhuggerkunst?

TID OG STED:
Torsdag d. 30. november kl. 18.30-20.30.
Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, 1556 København.
Vi mødes i Carls Bar ved Forhallen. Rundvisning begynder kl. 18.30, så kom i god tid. Overtøj og tasker placeres i garderoben i kælderen inden forløbet begynder. Man betaler selv for entré.

PRIS: kr. 175.
Tilmelding sker ved indbetaling efter først til mølle princippet. Indbetal venligst 175 kr. til Reg. nr. 0400 Konto nr. 4023149627, og send mig en mail, hvor du skriver ’Glyptoteket 30. november’. Derefter modtager du en bekræftelse på din tilmelding.
Kontakt: Martin Herbst – mh@martinherbst.dk. / www.martinherbst.dk. / 4242 2270

Kontakt Martin Herbst og hør mere