Ledelse gennem de fire kardinaldyder – klogskab, retfærdighed, mod og mådehold

Der er en vægtig grund til, at det antikke græske samfund pointerede de fire kardinaldyder. I deres fravær kan den gode ledelse ikke udfolde sig.

Når datidens magthavere allierede sig med filosofferne skyldtes det, at sidstnævnte kendte til kardinaldydernes vigtighed. Et gensyn med dem og en refleksion over, hvordan de kan omsættes i den praktiske virkelighed, er lige så relevant i dag, som da den vestlige civilisation blev født. På en kritisk men frugtbar måde kan mødet med kardinaldyderne være befordrende for den moderne leder.

Klogskab er ikke det samme som viden eller snuhed. Retfærdighed er ikke det samme som etiske værdier eller millimeterdemokrati. Mod er ikke det samme som ambitioner eller risikovillighed. Mådehold er ikke det samme som ufrihed eller middelmådighed. Kardinaldydernes er langt mere livsbekræftende og formidler indsigter, der er intellektuelt berigende og praktisk anvendelige.

J.W.Goethe

“Den bedste form for ledelse er den, som lærer os at lede os selv”

/ J.W.Goethe

Kursusforløb

Dag 1

9.00-9.45: Oplæg: De fire kardinaldyder: Den vestlige kulturs søjler.

9.45-10.30: Spørgsmål og gensidig udveksling

10.45-11.15: Oplæg: Hvad er klogt lederskab?

11.15-12.00: Spørgsmål og gensidig udveksling

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.00: Konklusion og implementering

Dag 2

9.00-9.45:Oplæg: Hvad er retfærdigt lederskab?

9.45-10.30: Spørgsmål og gensidig udveksling

10.45-11.15: Oplæg: Hvad er modigt lederskab?

11.15-12.00: Spørgsmål og gensidig udveksling

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.00: Konklusion og implementering

Dag 3

9.00-9.45: Oplæg: Hvad er selvkontrolleret lederskab?

9.45-10.30: Spørgsmål og gensidig udveksling

10.45-11.15: Oplæg: Hvad er taknemmeligt lederskab?

11.15-12.00: Spørgsmål og gensidig udveksling

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.00: Opsummering og afslutning

Book et kursus om Ledelse gennem de fire kardinaldyder