DE SYV GLÆDER. Forstå det moderne menneske og de syv dødssynder.

Målet er mere livsmod og livsglæde. Rejsen dertil er en ny forståelse af de syv dødssynder. I DE SYV GLÆDER gør Martin Herbst op med samtidens negative, fejlagtige syn på synd og viser, at de syv dødssynder er nøglen til at forstå, hvordan vi lever helhjertet, nyder livet sammen og gør verden til et bedre sted for vore efterkommere.

Ind til det 16. århundrede spillede de syv dødssynder – frådseri, liderlighed, grådighed, vrede, dovenskab, misundelse og hovmod – en altafgørende rolle for det vestlige menneskes dannelse og selvforståelse. Med reformationen og oplysningen bliver bevidstheden om de syv dødssynder spredt for alle vinde og ender som reklameslogans for is, vin eller øl.

Med vanlig dedikation og indsigt vender Martin Herbst i DE SYV GLÆDER mængder af litterære og idéhistoriske sten i sin søgen efter sandheden om de syv dødssynder. Hvordan opstod traditionen om de syv dødssynder? Hvorfor har den spillet en afgørende rolle for det vestlige menneskes selvforståelse, dannelse og kultur? Hvem er de toneangivende dødssyndstænkere gennem historien? Var der andre end Martin Luther, der tog fejl, når de vendte de syv dødssynder ryggen? Og hvordan kan vi som moderne mennesker forstå os selv bedre og udvikle os godt ved at begribe de syv dødssynder til bunds?

I DE SYV GLÆDER formidler Martin Herbst svarene på disse spørgsmål, og undervejs bliver det tydeligt, at læren de syv dødssynder ikke repræsenterer et uheldigt levn fra en mørk fortid, men en kilde til selverkendelse, spiritualitet og livsmod.

Dødssynderne er imidlertid så populære som aldrig før. Eksempelvis fødte grådighed finanskrisen. Vrede bliver til bombebælter. Den oprindelige betydning af dovenskab er håbløshed. Hvornår sker det næste jalousidrab? Hovmod er roden til undertrykkelse og mobning.

Foredraget giver et grundigt indblik i, hvordan traditionen om dødssynderne opstod og har påvirket os gennem historien. Vi begynder i den egyptiske ørken. Derfra går turen til klostret og Dantes Guddommelige Komedie. Sluttelig ser vi på vor egen politiske og sociale virkelighed. Undervejs bliver det tydeligt, at de syv dødssynder ikke repræsenterer et uheldigt levn fra en mørk fortid, men en kilde til selverkendelse, spiritualitet og livsmod.

Book et foredrag om de syv dødssynder
Læs Martin Herbsts artikelserie om de syv dødssynder i det norske magasin STREK