Indlæser Begivenheder

Sjælens kulturhistorie

Sjælen har været et kernetema for det vestlige menneske selvforståelse. Det gælder både den græske og bibelske tradition. Sokrates appellerede til sine medborgere om ’at have omsorg for sjælen’, og Jesus proklamerede ’Thi hvad gavner det et menneske, om han vinder den hele verden, men må bøde med sin sjæl?’ I den kristne tradition spiller sjælesorg en afgørende rolle, om end det ikke altid er klart, hvad vi har forstået og forstår ved sjælen. Er sjælen en guddommelig gnist, udødelig substans, tanke, symbol eller blot et fortidslevn? For at tilnærme os svar på de spørgsmål, tager vi på en rejse fra kulturens vugge og op gennem renæssancen til vor egen tid. Undervejs vil vi blandt andet se nærmere på Dantes Guddommelige Komedie og Karen Blixens forfatterskab. Kurset er aktuelt for alle, der er interesseret i sjælen og sjælesorg. Der er også mulighed for at deltage på ’Oplevelses– og Dannelsesrejsen til Firenze, der finder sted 4.-9. november 2019.

Undervisere: Professor Ole Martin Høystad, lektor Ivan Z. Sørensen og Martin Herbst, præst, foredragsholder og forfatter.

 

Share This Post, Choose Your Platform!