Indlæser Begivenheder

Hvad er da et menneske?

 Således spørger salmisten i Det Gamle Testamente og udtrykker dermed en forundring, der er ældgammel. Forundringen har født et menneskesyn, der er kendetegnet ved respekt for ethvert individs ukrænkelighed og uvurderlighed og ideen om et samfund til fælles bedste. Står dette menneskesyn for fald? De teknologiske landvindinger gør det muligt at ændre os som mennesker – i håbet om at forbedre den oprindelige version eller udøve kontrol over adfærd og handlinger. Er vores grundvilkår ved at ændre sig fra afhængighed og sårbarhed til selvtilstrækkelighed og perfektionsræs? Er mennesket ikke andet end et avanceret dyr, der er styret af biologiske og økonomiske love? Hvordan skal man imødekomme denne udfordring? Måske ved en besindelse på det menneskesyn, som gennem århundreder er blevet udviklet i europæisk kultur gennem kunst og filosofi og ikke mindst i den kristne tradition. På det grundlag vil vi i fællesskab bestræbe os på at besvare spørgsmålet Hvad er da et menneske?

Share This Post, Choose Your Platform!