Indlæser Begivenheder

De syv dyder som dannelsesparadigme

I 2018 var der adskillige kandidater til årets ord. Hvidvask gik af med sejren. Det afspejler, at grådighed har inficeret samfundets bærende institutioner, men tillige længslen efter et samfund, hvor øjeblikkelig tilfredsstillelse og gevinst underordnes langtidsholdbare løsninger til fælles bedste.

På et mere grundlæggende plan fordrer vor tids problematik, at dannelse kommer på dagsordenen. For i fraværet af etisk og moralsk dannelse bliver samfundets borgere og institutioner kastebold for personlige luner, magtbegær og modefænomener. Men hvor skal dannelsen komme fra?

Igennem den vestlige historie har de fire græske kardinaldyder; mådehold, mod, retfærdighed og klogskab, samt de tre såkaldte teologiske dyder; tro, håb og kærlighed – spillet en afgørende rolle for kulturens dannelse og menneskets selvforståelse. Disse syv dyder er aktuelle som aldrig før. Derfor skal de på dagsordenen igen! Men naturligvis i lyset af vor egen tid og dens udfordringer.

Velkommen til en spændende rejse fra Homer til Dante og fra Dante til i dag.

Share This Post, Choose Your Platform!