DEN GUDDOMMELIGE KOMEDIE OG BILLEDKUNSTEN

Foredrag ved Martin Herbst

Dantes Guddommelige Komedie er verdens mest kommenterede litterære værk, og gennem tiden har Komedien udgjort et reservoir for billedkunsten.

Komedien (’Komedie’ betyder, at det begynder dårligt, men ender godt) er et enestående spejl på livet i al dets gru, kompleksitet og skønhed. Samtidig er Dantes rejse gennem Helvedet, Purgatoriet (Skærsilden) og Paradiset en dannelsesrejse med omdrejningspunkt i
kærlighed; kærlighed til den elskede, litteraturen, historien, byen, landet, universet, kunsten, ærligheden, retfærdigheden, Gud – ja, livet i det hele taget. På denne rejse lader Dante sig vejlede af Vergil, der repræsenterer den græsk-romerske tradition og af Beatrice, der er
indbegrebet af kristendommens vægtlægning på tro, håb og kærlighed. Dante finder med andre ord vej på selve fundamentet af europæisk kultur, og hans vandring ender godt!

Rækken af kunstnere, der har ladet sig gribe, provokere og forme af Komedien er endeløs: Botticelli, Michelangelo, Blake, Doré, Rodin, Dali for blot at nævne nogle få. Årsagen til billedkunstneres fascination af Komedien er enkel: Dantes Komedie er visuel poesi, der
maler livet og historiens mangefarvede temaer med digterens pensel. Følgelig fordrer Komedien det visuelle medie. I kunstnerens hånd bliver det et vindue til værket og dets verden og kaster samtidig beskueren tilbage på sig selv.

Kom med på en rejse, hvor litteratur og kunst spejler sig i hinanden, så øjet og øret – det visuelle og sproglige – går op i en højere enhed. Oplev, hvordan kunstnere i forskellige epoker er gået i dialog med værket og erfar, hvordan mødet mellem Komedien og billedkunsten giver historisk indsigt og inspiration til livet her og nu.