Træhesten, der indeholder Odysseus og hans mænd, føres ind i Troja. Solen går ned, trojanerne falder i søvn, massakren begynder, resten er historie. Kunstner: Giovanni Domenico Tiepolo, Den trojanske hests procession i Troja, 1760. National Gallery, London.

Lørdagshøjskole – Efterår 2021

Vestens store fortællinger – Iliaden, Odysséen og Aeneiden

9 lørdage kl. 10.00-12.00. 18. september – 11. december.

Sammen med Biblen udgør Iliaden, Odysséen og Aeneiden den vestlige kulturs grundfortællinger. Derfor har de fungeret som dannelses- og ledelsesmanualer med enorm virkningshistorie. Spørgsmålet er ikke hvem, der er blevet påvirket, inspireret, provokeret og beriget af Iliaden, Odysséen og Aeneiden, men hvem der ikke er. På denne Lørdagshøjskole ser vi nærmere på værkernes tematikker, der besidder tidløs aktualitet. Det skyldes, at de handler om, hvad det vil sige at være menneske og søger at beskrive grundvilkårene for det gode samfund. Når man har været gennem disse tre værker, er man beriget med en fyldigere og dybere forståelse af sig selv, historien og verden, der bærer frugt i livsmod.

Følgende værker vil blive benyttet på denne Lørdagshøjskole:

 • Homers Iliade, på dansk af Otto Steen Due, København, Gyldendal, 2002.
 • Homers Odyssé, på dansk af Otto Steen Due, København, Gyldendal, 2002.
 • Vergils Aeneide, på dansk af Otto Steen Due, København, Gyldendal, 2007.

Forløbet for Lørdagshøjskole – Vestens store grundfortællinger

 • 18. september: Dannelsesparadigmet i Iliaden, Odysséen og Aeneiden
 • 25. september: Overblik over Iliaden
 • 9. oktober: Centrale temaer i Iliaden
 • 23. oktober: Overblik over Odysséen
 • 30. oktober: Centrale temaer i Odysséen
 • 13. november: Overblik over Aeneiden
 • 20. november: Centrale temaer i Aeneiden
 • 4. december: Centrale temaer i Iliaden, Odysséen og Aeneiden
 • 11. december: Iliaden, Odysséen, Aeneiden og Den Guddommelige Komedie

Sted og Tidspunkt

Lørdagshøjskolen finder sted på lørdage kl. 10.00-12.00.
Mødested for Lørdagshøjskolen er Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100, København Ø. Østerbrohuset.
Vi mødes i Mødelokale 1.
Hver Lørdagshøjskole består af 2 x 45 minutters foredrag med pause, spørgsmål og samvær.
Pris for 9 gange er kr. 1150.00.
Man tilmelder sig ved at indbetale beløbet på mobile pay: 4242 2270 eller via bank: Reg. nr.: 0400 Konto nr.: 4023149627. Der er begrænsede pladser, så tilmelding sker efter først til mølleprincippet. Angiv venligst dit navn, e-mailadresse og mobilnummer på separat mail ved indbetaling, derefter får du en bekræftelse på din tilmelding af mig. Ring eller skriv blot for yderligere information.

Om lørdagshøjskolen

Lørdagshøjskolen er for dig, der vil lære så længe, du lever. Den er også for dig, der ved, at alt for megen læring på vore uddannelsesinstitutioner er så eksamensorienteret, brugsorienteret og fremtidsorienteret, at vi er i fare for at blive historiske og eksistentielle analfabeter. Livet er for kort til, at man skal gå glip af historiens største indsigter. Vi har ikke kun brug for det nutidige ’horisontale’ perspektiv, men måske mere end nogensinde før, har vi brug for det historiske ’vertikale’ perspektiv. I krydsningspunktet mellem det vertikale og horisontale perspektiv kan vi forstå, hvem vi er og finde en vej frem – til egen berigelse og fælles bedste. Derfor har jeg skabt Lørdagshøjskolen.

På Lørdagshøjskolen går vi frem ved at gå tilbage. Vi kommer i selskab med historiens største tænkere og ånder, og lader vore egne røster blive en del af den store konversation. Vi viger vi ikke uden om de store spørgsmål om godt og ondt, liv og død, mening og håbløshed, Gud og nihilisme.

På rekordtid kan du tilegne dig viden og indsigt om livstemaer, filosoffer og bøger, som du ville ønske, du kendte, men som du ikke har orket at give dig i lag med på egen hånd. Her kan du indhente det forsømte på en tilgængelig, opløftende og berigende måde. Og du kan gøre det i et socialt fællesskab, hvor alle er lige velkomne uanset tro, kultur, livsanskuelse og forkundskaber.

Vores kultur blev skabt, fordi nogle begyndte at undre sig. Lad os undre os i fællesskab. Lad mig slutte med et billede, der er inspireret af Platon: En enkelt kvist gør intet bål, ej heller to. Men læg flere kviste sammen, tænd bålet, og se så, hvad der sker!

Kontakt mig gerne og hør mere