Lørdagshøjskolen – Efterår 2023

Bibelen – Verdens vigtigste bog

v. cand.theol. Martin Herbst

6 lørdage kl. 10.00-12.00. 16. september – 9. december 2023 – kr. 1185

Michelangelo Buonarroti, Profeten Jonas, 1508–12, Det Sixtinske Kapel, Rom.
Jonas peger ned mod menneskene og ser op mod Gud i ekstatisk forbløffelse over,
at man kan blive skænket en ny begyndelse.

Historisk set er Bibelen verdens vigtigste bog. Den kendsgerning afspejles i kunst, litteratur, arkitektur, film, teater og i de talrige jødiske og kristne trossamfund, der har præget og til stadighed præger vores historie. Det afgørende spørgsmål, der er relevant for troende såvel som for ikke-troende, er: Hvordan kan det være, at jødernes hellige skrift – det såkaldte Gamle Testamente – der indledningsvis var forbeholdt en lille, marginaliseret social gruppe, blev formativt for vestlig kultur, dannelse og selvforståelse? På denne lørdagshøjskole får du svar på det spørgsmål.

Vi skal se nærmere på Bibelens overordnede struktur og budskab, såvel som på dens centrale temaer, der afspejles i Bibelens litterære stilarter; fortællinger, lovstof, poesi, visdomslitteratur og evangelier. Vi skal også lade os berige af kunstnere, der har visualiseret de bibelske budskaber på en indsigtsfuld og berigende måde. Undervejs bliver det tydeligt, at Biblens force består i at kæde grundlæggende eksistentielle temaer sammen med konkrete personer som dig og mig.

William Blake, Job irettesættes af sine venner, 1805-10,
The Morgan Library and Museum, Los Angeles

Forløbet for Lørdagshøjskolen – Bibelen – verdens vigtigste bog

16. september: Mesopotamien, Kanaan og De Apokryfe Bøger

23. september: Egypten, Thomasevangeliet og de egyptiske ørkenfædre

30. september: Jobs Bog. Fra fortvivlelse til livsmod

7. oktober: Moses og det bibelske retfærdighedsbegreb

2. december: Den græske og romerske bro til kristendommen

9. december: Bibelen i hænderne på Rafael og Michelangelo

Tidspunkt og Sted

Lørdagshøjskolen finder sted på lørdage kl. 10.00-12.00.
Mødested for Lørdagshøjskolen er Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100, København Ø. Østerbrohuset: https://kulturoesterbro.kk.dk/indhold/oesterbrohuset.
Vi mødes i Mødelokale 1.
Hver højskoledag består af 2 x 45 minutters foredrag med pause, spørgsmål og samvær.
Pris for forløbet over 6 gange er kr. 1185.
Man tilmelder sig ved at indbetale beløbet på mobile pay: 4242 2270 eller via bank: Reg. nr.: 0400 Konto nr.: 4023149627. Tilmelding sker efter først til mølleprincippet. Angiv venligst dit navn, e-mailadresse og mobilnummer på separat mail ved indbetaling, derefter får du en bekræftelse på din tilmelding af mig. Ring eller skriv for yderligere information:

Martin Herbst: mh@martinherbst.dk / www.martinherbst.dk / 4242 2270